Juan Pablo II (1920-2005)

Juan Pablo II

Pare nostre, que esteu en el cel:
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne;
faci’s la vostra voluntat,
aixi a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,
doneu‑nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostre deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació, ans deslliureu‑nos de qualsevol mal.

AMÉN